BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Окръжният съд в Шумен отчете дейността си за 2020 г.

Снимка пресцентър ШОС

Окръжният съд в Шумен отчете дейността си за 2020 г., съобщиха от пресслужбата на съда.  Чрез видеоконферентна връзка на събранието участва съдия Ванухи Аракелян – Административен ръководител, председател на Апелативен съд Варна. Тя благодари на всички магистрати и служители за всеотдайната работа в непривичната и трудна обстановка през изминалата година и акцентира върху качеството на разглежданите през отчетния период дела, което е традиционно високо.

Отчетът на съда беше презентиран от съдия София Радославова – Административен ръководител, председател на Окръжния съд. Статистиката показва, че през изминалата година са били разгледани общо 1 315 дела.  1 109 са постъпилите през 2020 г., от които 429 наказателни, 567 граждански, 113 търговски и 1  фирмено дело.

Приключените дела са 1 051, а постановените съдебни актове са 1 096. От обжалваните 158 съдебна акта 101 са потвърдени, 26 са изменени и само 14 са изцяло отменени, което от свое страна е потвърждение за високото качество на правораздаване в Окръжен съд – Шумен, при запазена и леко увеличена натовареност, обусловена и от намаляване на съдийските щатове. Обективността при анализа на данните изисква да се отчете и лекия спад по показателя срочност. Тук процента е  97.90. Причините за това са обективни и са най-вече свързани с наложените ограничения, проблеми свързани със здравето на магистрати, страни по дела и вещи лица, довели резонно за отлагане на съдебни заседания.

Шуменски районен съд е работил в състав от 12 съдии, при щат 16 /1 щат е незает, трима съдии са командировани съответно в Окръжен съд-Шумен, Административен съд-Шумен и Районен съд-Велики Преслав/.  За изминалата година в съда са постъпили 5 313 дела, разгледани са 5 985 дела /вкл. останали неприключени от предходен период/, а приключените дела са 5 328. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2020г., е 33,62 дела. Всеки съдия е свършил средно по 29,93 дела на месец.

Районен съд Нови пазар е работил в състав от 4 съдии. За изминалата година в съда са постъпили 1 812 дела, разгледани са 2 019 дела, а приключените дела са 1 851. Средномесечният брой дела, разгледани от съдия през 2020 г. е 42,96 дела.  Всеки съдия е свършил средно по 39,38 дела на месец.

Районен съд Велики Преслав е работил в състав от 2 съдии /1 по щат и 1 командирован/, при щат 3-ма магистрати. За изминалата година в съда са постъпили 1 069 дела, разгледани са 1 347 дела, а приключените дела са 1 105. Средномесечният брой дела, разгледани от съдия през 2020г. е  48,11 дела. Всеки съдия е свършил средно по 39,46 дела на месец. Това е и най-натовареният съд в съдебния окръг, като действителна натовареност на работещите магистрати.

В заключителната част на доклада съдия Радославова отчете и добрата комуникация с медиите и изрази своята благодарност за проявявания интерес към дейността на съда, както и за обективното и навременно отразяване на съдебните новини.

Изрази и убедеността си, че добрите резултати се дължат както на добрата организация в съда и създадената нормална работна атмосфера, така и на желанието на съдии и съдебни служители за ефективна, качествена и срочна работа. Всеки от съдиите и съдебните служители заслужава признание за свършената работа, за гражданската си доблест и кураж, с които работи, особено в условията на дефицит на доверие и чувство на неудовлетвореност на обществото от съдебната система, както и в условия на усложнена епидемиологична обстановка, каза още председателят на Окръжен съд-Шумен.

Коментари

коментар

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!