BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Нови ограничения в Шумен, учениците минават онлайн

Всички ученици от 5 до 12 клас в Шуменска област минават на онлайн обучение до 26 март. Това реши областният кризисен щаб в Шумен на днешното си заседание. Преустановяват се извънкласните дейности, както и присъствените групови занятия с ученици в езикови центрове, образователни центрове и школи.

Пазаруването в супермаркетите задължително трябва да става с количка за всеки клиент, а броят на количките ще бъде редуциран.

Заведенията за хранене и кафетата ще работят до 22 ч. при използване на не повече от 50% от капацитета им и отстояние от 1,5 метра между облегалките на столове на две съседни мас

Ето и всички решения на Областния кризисен щаб от 10.03.2021 г.

1.1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Шумен за всички ученици от 5- ти до 12- ти клас в периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021г. включително. Възлага се на началника на РУО Шумен да сведе до знанието на директорите на учебни заведения в област Шумен решенията на ОКЩ.

1.2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.

1.3. Преустановяват се присъствени групови занятия с ученици в езикови центрове, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица в област Шумен.

1.4. При необходимост центровете за специална образователна подкрепа да вземат решение за формата на провеждане на занятията с деца и ученици.

2. Препоръчва на кметовете на общини да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с параграф 1, от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020г., в сила от 06.11.2020г.

3. При необходимост кметовете на общини да издадат заповед за преустановяване на посещенията в детските ясли на територията на съответната община.

4. Пазаруването във всички търговски обекти тип „супермаркет“ и „хипермаркет“ да се извършва задължително с количка, предоставена от съответния търговец. Броят на количките да бъде редуциран с цел спазване на физическа дистанция между посетителите от най-малко 1.5 м. и всички изисквания, указани в Заповед №РД-01-51/16.01.2021 г на министъра на здравеопазването, собствениците и ползвателите на търговските обекти да организират пропускателен режим и да контролират спазването на мярката.

5. Във всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други) да се въведе работно време до 22.00 часа при спазване на следните противоепидемични мерки: използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 метра между облегалките на столове на две съседни маси с не повече от шест човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала, дезинфекция на съответните маса и столове след всеки посетител и да не се допуска струпване на хора между масите.

6. Ръководствата на фолклорни, танцови, певчески, театрални и други самодейни формации и групи на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви.

7. Преустановяват се посещенията във фитнес центрове, залите за групови занимания към тях и всички зали за групови занимания по йога, пилатес, аеробика и др. подобни.

8. Кметовете на общини да прецизират и редуцират общинските календари за всички културни и спортни мероприятия на местно ниво.

9. Директорът на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията, която влиза в сила от 00.00 часа на 12.03.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г.

В момента заболеваемостта в Шуменска област е 531 на 100 000 души. 

Коментари

коментар

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!