BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Карантинираните заявяват гласуване с мобилна секция от 24 март

От 24 до 31 март избирателите, които към 4 април ще са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, информираха от Община Шумен.   

Карантинираните, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, ще могат да дадат своя вот в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

В заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, се посочват: трите имена на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният или настоящият адрес, когато е подадено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, телефон за връзка и имейл адрес, ако има такъв.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник на съответното населено място лично, по поща, по факс, на имейл адрес mayor@shumen.bg или чрез интернет страницата на Община Шумен в секция „Е-услуги”. Съобразно начина на подаване то може да е:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник;

– подписано и подадено от пълномощник;

– саморъчно подписано и сканирано;

– подписано с електронен подпис.

В случаите, в които документът се подава чрез упълномощено лице, към заявлението за гласуване се прилага пълномощно, написано в свободен текст.

Образец на заявлението може да се изтегли от официалния сайт на Община Шумен – раздел „Избори”, секция „Избори за народно събрание 2021”.

Подвижни избирателни секции за хора, поставени под карантина, ще бъдат образувани на територията на дадено населено място, ако до 31 март 2021 г. са подадени най-малко 10 заявления от избиратели и постоянният им или настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от общинската администрация по населени места след проверка в Регионалната здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

Коментари

коментар

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!